Nasi uczniowie odnoszą sukcesy …

Zachęcamy wszystkich naszych młodych kursantów do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju dodatkowych ogólnopolskich testach kompetencji języka angielskiego, aby zaprawiać się „w bojach” i obserwować swoje postępy w nauce języków obcych. Niektórzy z naszych kursantów już teraz zajmują bardzo wysokie pozycje na listach ogólnopolskich.

Zapraszamy serdecznie do sprawdzania swoich umiejętności językowych.

Comments are closed.