Metoda

Metoda, którą proponujemy, jest skierowana do osób w każdym wieku: od 6 lat bez ograniczeń wieku górnego. Ważnym jest, aby rodzice, kierujący swoje dzieci do naszej szkoły językowej mieli świadomość, iż zajęcia nie odbywają się na zasadzie korepetycji.

Z doświadczenia wiemy, że metody „tradycyjne”, używane w szkołach formalnych oraz w większości szkół prywatnych, nie są skoncentrowane na mówieniu, lecz na kwestiach gramatycznych: rozwiązywaniu zawiłych ćwiczeń, czytaniu oraz „wkuwaniu” słówek itd.  Opanowanie mówienia, dla którego cały proces uczenia się jest skierowany, zostaje zepchnięty na sam koniec. Uczenie języków traktuje się jak każdy inny przedmiot szkolny, zapominając, iż aby nauczyć się mówić, trzeba po prostu mówić. Naukę języka można porównać do nauki gry na instrumencie muzycznym: nie wystarczy sama teoria. Nie wystarczy powiedzieć, że palce trzeba ułożyć w ten a nie inny sposób; że trzeba grać w tym a nie innym rytmie. Aby nauczyć się grać, trzeba po prostu ćwiczyć samą grę. Stąd też i nasze motto: „Uczymy języków, nie o językach”.

Wychodzimy z założenia, iż nie chcemy powielać metod, używanych w szkolnictwie formalnym, gdyż tak naprawdę nie nauczą one posługiwania się językiem obcym. Proponujemy metodę bezpośrednią, która jest zbliżona do sposobu w jaki uczymy się naszego języka ojczystego:  słyszymy poprawne zdania, najpierw krótkie, później coraz bardziej złożone. Powtarzamy je, coraz pewniej i płynniej, aż do momentu, gdzie możemy zrozumieć osobę mówiącą w normalnym tempie  w języku obcym, samemu będąc w stanie wypowiadać się zdaniami złożonymi w sposób płynny i zrozumiały.

Dlatego też dziecko uczące się naszą metodą nauczy się przede wszystkim mówić. Oczywiście, uzasadniamy dlaczego tak mówimy, lecz ćwiczymy przede wszystkim mowę. Dlatego też efekty naszych wysiłków niekoniecznie będą widoczne od razu w szkole, gdyż tam zwraca się uwagę na opanowanie bierne języka. Natomiast po kilku miesiącach okazuje się, że dziecko otrzymuje od nas dodatkową umiejętność: nie tylko rozumienie, dlaczego tak się  mówi, ale umie to wypowiedzieć i zastosować w innych kontekstach. A co najważniejsze, uczy się także na dłuższą metę: będzie umiało posługiwać się językiem obcym w życiu dorosłym.

Jest jeszcze inny aspekt, o którym warto wspomnieć:  najczęściej na zajęciach metodami tradycyjnymi wprowadza się jakiś określony temat, słownictwo,  ale opanowanie ich zostawia się w gestii ucznia, w jego czasie prywatnym, zapominając o konieczności częstych powtórek poznanego już wcześniej materiału. My proponujemy system powtórek, w którym każde słowo, każdy aspekt struktur gramatycznych w całym procesie uczenia, zostanie usłyszane i powtórzone przynajmniej sześć-siedem razy. Kursant nie tylko uczy się zrozumienia ale także zapamiętuje cały materiał.

Po szczegóły metody „Direct English” odsyłamy do strony internetowej jej twórców:

www.directenglish.pl

Praktycznie każde zajęcia zaczynają się od powtórki materiału z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Praca ustna jest przerywana czytaniami i dyktandami.

Szybkość jest podstawą
Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji. Mimo że początkowo taki sposób prowadzenia zajęć może dziwić słuchaczy, szybko przyzwyczają się do niego, co pozwala im później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością.

Pytania
Nauczyciel zadaje każde pytanie dwa razy z dużą prędkością, automatycznie zaczynając też odpowiedź za słuchacza. To pozwala słuchaczowi łatwiej zrozumieć pytanie oraz przygotować się do odpowiedzi, dzięki czemu tempo lekcji jest większe. Nauczyciel nie czeka biernie, aż słuchacz sam odpowie na pytanie, ale cały czas skłania go do szybkiej odpowiedzi.

Odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi. Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Częste powtarzanie materiału
Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie. Takie odruchy mogą być wykształcone jedynie przez częste powtórki. Należy powtarzać tak często, aż można będzie wykonać czynność bez zastanawiania się. Dzięki systemowi powtórek, słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał. Jest to jedna z niepodważalnych przewag metody bezpośredniej nad innymi metodami, gdzie często jest tak, że nie wraca się już do raz opracowanych zagadnień, pozostawiając w ten sposób luki w wiedzy słuchaczy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.