Dzień wolny od zajęć

Chcemy poinformować naszych kursantów, iż dnia 31 października, dzień pomiędzy niedzielą i dniem wolnym od pracy, zajęcia języka angielskiego nie odbędą się dla żadnej z grup. Osoby uczęszczające na zajęcia indywidualne są proszone o ustalenie z Dyrekcją możliwości przeprowadzenia zajęć w ten dzień.

Comments are closed.