Afryka: spotkania kultur świata

Centrum Efektywnej Nauki Native Ciechocinek 09.09.2014
Grzegorz Lewandowski
ul. Orzechowa 17 C
87-720 Ciechocinek

Oferujemy Cykliczny program realizowany w ramach spotkań kultur świata – spotkanie z Afryką w „Galerii pod Dachem Nieba”
pod patronatem
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka

Cel Spotkań:
Zapoznanie dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV z rejonu Aleksandrowskiego z elementami kultury afrykańskiej.
Uświadomienie dzieciom, że inność i różnorodność jest wspólnym bogactwem, budującym szacunek dla innych kultur.

Spotkanie będzie trwało około 40-45 minut.

Ogólny schemat każdego spotkania:

1. Podstawowa informacja na temat Afryki, w szczególności Zambii, kraju, z którego pochodzi prowadząca spotkanie (Położenie geograficzne, ilość mieszkańców, ciekawostki itd.)
2. około 5-minutowy filmik pokazujący chórowe śpiewy wykonywane w różnych sytuacjach życia Afrykańczyków (ważne znaczenie muzyki w ich życiu) oraz pokazanie Afryki „w dynamicznym rozwoju” (aspekt mniej podkreślany w mediach: w mediach europejskich pokazuje się raczej Afrykę ubogą, potrzebującą).
3. Tworzenie prostych instrumentów muzycznych z łatwo dostępnych przedmiotów: n.p. z pojemników plastikowych i kamyczków lub nasion. Nauka gry na takich instrumentach muzycznych.
4. Pokaz typowego tańca afrykańskiego. Nauka tańca. Podkreślenie aspektów charakterystycznych tańca: ruch bioder, odpowiednia charakteryzacja, ubiór itd.
5. Przykład makijażu afrykańskiego. Dla chętnych możliwość zrobienia makijażu.
6. Nauka kilku podstawowych zwrotów w języki nyanja (język lokalny z okolic stolicy Zambii, Lusaki)
7. Odpowiedzi na pytania dzieci.

Zapraszamy do współpracy.
Mgr Grzegorz Lewandowski