Archive for Marzec 2017

Nauka języków obcych według naukowców z Cambridge

Aby nauczyć się nowego słowa trzeba powtórzyć je 160 razy w ciągu 15 minut. Ślady pamięciowe  po odpowiedniej liczbie powtórek stają się nieodróżnialne od tych odpowiedzialnych za znane słowa. Wniosek: trzeba powtarzać słownictwo, aby przeszło do pamięci trwałej. W naszym centrum na każdej lekcji powtarzamy znany nam materiał oraz uczymy się nowego, posuwając się stopniowo do przodu. Ćwiczymy zwroty i słownictwo w kontekście, aby nasza pamięć miała jak najłatwiej.