Archive for Marzec 2014

Platforma internetowa

Przypominamy, że studenci uczący się w naszej szkole językowej, mają szansę szlifować znajomość języka angielskiego i innych języków nowożytnych, na darmowej platformie językowej Metody Direct English.  Kody do tej strony znajdują się w naszym Centrum. Masz niepowtarzalną okazję (opportunity), aby za darmo z niej skorzystać, rozwiązując liczne zadania leksykalno-gramatyczne.

http://www.dllab.eu/

Pułapki językowe dla Polaków

Wiele jest pułapek, w które może wpaść Polak uczący się języka angielskiego, gdyż słowa angielskie, brzmiące podobnie po polsku, mają często wręcz odmienne znaczenia. Jednym z takich słówek jest „occasion”, które to na język polski tłumaczymy jako „okazja”, tzn. szansa na coś,  nie będąc świadomym, że jest to „okazja”, w sensie „wydarzenie”. Do wyrażenia znaczenia „szansa” używamy słowa „opportunity”. Niech termin ten wejdzie do  naszego słownictwa codziennego, abyśmy mogli się z nim zaprzyjaźnić i używać go poprawnie.